પાટીદાર સમાજ માંથી મનપસંદ જીવનસાથી શોધો

આજે જ પાટીદાર વિવાહમાં તમારા લગ્ન વિષયક બાયોડેટાની નોંધણી ફ્રીમાં કરો.

પાટીદાર વિવાહ® એ પાટીદાર જ્ઞાતિની જાણીતી અને વિશ્વસનીય લગ્નવિષયક વેબસાઈટ અને મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે, જેના દ્વારા ખુબ જ મોટી સંખ્યામાં પાટીદાર યુવક અને યુવતીઓ જીવનસાથી શોધવામાં સફળ થયા છે.

60,000 થી વધારે યુવક/યુવતીઓના લગ્નવિષયક બાયોડેટા ની નોંધણી થઇ ચુકી છે.

જીવનસાથીની પસંદગી

તમને પસંદ આવેલ બાયોડેટા શોર્ટલિસ્ટ કરો અને એમનો સંપર્ક કરો

વાસ્તવિક પ્રોફાઇલ

અમારા દ્વારા પાટીદાર વિવાહમાં નવા નોંધાયેલ દરેક લગ્નવિષયક બાયોડેટાની માહિતીની ખાતરી કરવામાં આવે છે

પસંદગીની શક્યતા

તમને અનુરૂપ હોય એવા બાયોડેટા તમને બતાવીને મેચિંગને વધુ ઝડપી બનાવવામાં આવે છે

સલામત અને સુરક્ષિત

તમારા દ્વારા આપવામાં આવેલ દરેક લગ્નવિષયક માહિતીને અમારી વેબસાઇટ અને મોબાઇલ એપ પર સુરક્ષિત રીતે જાળવવામાં આવે છે

તો હવે રાહ શેની જુઓ છો?

પાટીદાર વિવાહ મોબાઈલ એપથી

તમારા માટે જીવનસાથીની શોધને ઝડપી, સરળ અને સુરક્ષિત બનાવો

અમારી મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા સંપૂર્ણ માહિતી તમારા હાથમાં!

તાજેતરમાં જોડાયેલ પ્રોફાઇલ્સ

26 years, Leva Patel

26 years, Leva Patel

26 years, Leva Patel

26 years, Leva Patel

પાટીદાર વિવાહ માંથી સંબંધ શોધવામાં સફળ થયેલા યુવાનો

26 years, Leva Patel

Leva Patel

26 years, Leva Patel

Leva Patel

26 years, Leva Patel

Leva Patel

26 years, Leva Patel

Leva Patel

26 years, Leva Patel

Leva Patel

26 years, Leva Patel

Leva Patel

ઓનલાઇન સપોર્ટ
ચકાસાયેલ પ્રોફાઇલ
સંતોષ ગેરન્ટેડ
શ્રેષ્ઠ મેચ